Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

E.T.S.
Cesta na Klanec 11
84103 Bratislava
Slovakia
Tel. (00421) 905 614 019
ets@etsba.sk
ETS spol. s r.o. spracováva osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Neváhajte a kontaktujte nás e-mailom na adrese ets@etsba.sk pre ďalšie informácie, otázky alebo poznámky týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov.

Účel spracovania

ETS spol. s r.o. zhromažďuje a spracováva osobné údaje za účelom zaslania cenovej ponuky prípadne žiadosti o zamestnanie.

Právne základy spracovania

Na základe článku 6.1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa osobné údaje spracovávajú v rozsahu potrebnom na vykonanie dohody.

Vysielanie tretím stranám

Ak je to potrebné na dosiahnutie vopred stanovených účelov, osobné údaje klienta budú zdieľané s inými spoločnosťami (skupiny LET) v Európskom hospodárskom priestore, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s ETS spol. s r.o. alebo inými partner v skupine LET;
ETS spol. s r.o. zaručuje, že takíto príjemcovia prijmú potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Doba skladovania

Osobné údaje spracované pre zaslania cenovej ponuky prípadne žiadosti o zamestnanie budú uložené na obdobie, ktoré je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek.

Právo na prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie, výhradu a prenos osobných údajov

Klient má právo kedykoľvek pristupovať k osobným údajom a môže ich opraviť, ak sú nesprávne alebo neúplné, nechať ich vymazať, obmedziť ich spracovanie a namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, založené k článku 6.1 písm. e) alebo f), vrátane profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.
Okrem toho má klient právo získať jeho osobné údaje v štruktúrovanej, prijateľnej a strojovo čitateľnej forme a osobné údaje prenesené inej spoločnosti.
Na účely výkonu vyššie uvedených práv je klient povinný urobiť nasledovné:
- pošlite e-mail na nasledujúcu e-mailovú adresu: ets@etsba.sk

Priamy marketing

Klient má právo bezplatne namietať proti akémukoľvek spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Sťažnosť

Klient má právo podať sťažnosť na komisiu pre ochranu osobných údajov.

Použitie cookies

Počas návštevy webových stránok sa na pevnom disku počítača môžu ukladať súbory cookie. Súbor cookie je textový súbor, ktorý server webových stránok ukladá v prehliadači vášho počítača alebo v mobilnom zariadení, keď navštívite webové stránky. Cookies nemôžu byť použité na identifikáciu osôb; súbor cookie môže identifikovať len stroj.

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby cookies neboli prijaté, aby ste dostali upozornenie na inštaláciu súboru cookie alebo že súbory cookie budú následne odstránené z pevného disku. Môžete to urobiť pomocou nastavení prehliadača (pomocou funkcie pomocníka). V tomto ohľade však pamätajte, že niektoré grafické prvky sa nemusia zobrazovať správne alebo že nebudete môcť používať určité aplikácie.

Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.

Naše webové stránky používajú súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené v počítači. Umožňujú vám dosiahnuť najlepšie zážitky z prehliadania. Niektoré cookies sú už nastavené. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, ale časti našich webových stránok už nebudú fungovať bez nich. Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie
Ok, akceptujem súbory cookie