21022011858
111020121958
DSCN9970
opto_zavora_duha2


- 12 zvodový elektrokardiograf s možnosťou diaľkového prenosu nameraných dát prostreníctvom GSM / WiFi siete, vývoj sw a hw, výroba testovacej série

- softvérový balík mapovania častí špecifických podzemných štruktúr Slovenska

- presný navíjací systém kovových materiálov kruhového prierezu, vývoj sw a hw, výroba testovacieho prototypu

- softvérový balík riadenia procesov zberného miesta komunálneho odpadu

- interfejsové a výkonové zariadenia riadenia pohybu testovacích prístrojov pre automobilový priemysel, vývoj sw a hw, výroba interfejsov a výkonových členov

- tester inkontinencie moču, vývoj sw a hw, výroba prototypu

- inteligentná digitálna kamera – dve typové verzie , vývoj sw a hw, výroba

- vstupno – výstupné interfejsové moduly riadené prostredníctvom priemyselnej CAN zbernice,vývoj sw a hw, výroba

- softvérový balík zabezpečujúci mapovanie prípadných únikov prevádzkových kvapalín motorov novovyrobených automobilov

- softvérový balík riadenia procesov terapie prostredníctvom farebného svetla

- prístroje holistickej medicíny a magnetoterapie, vývoj sw a hw, výroba

- snímacia a vyhodnocovacia časť metrologického systému na kalibrácie zariadení, merajúcich prietok kvapalín, vývoj snímacej a vyhodnocovacej časti sw, výroba

- interfejsové zariadenia pre multiplexový zber dát prostredníctvom sériovej linky PC, vývoj sw a hw, výroba

- autonómny systém elektronickej knihy pre širokú škálu exteriérových informačných systémov, vývoj riadiaceho sw a hw, výroba testovacích prototypov

- hardvérový interfejs pre fiškálne pokladne, vývoj sw a hw, výroba