IMG_20170704_112958

Spoločnosť ETS spol. s r.o. bola založená v roku 1992, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Hlavné činnosti našej firmy sú koncentrované na dodávku špecifických zákazníckych softvérových produktov, vývoj a výrobu podporných hardvérových interfejsov a zariadení, ako aj širokú škálu iných elektronických prístrojov pre priemysel a domácnosti.

Našim cieľom je ponúknuť a poskytnúť zákazníkovi komplexné riešenia od analýzy jeho požiadaviek, cez návrh riešenia až po kompletnú mechanickú realizáciu prototypu funkčného zariadenia a neskôr podľa potrieb zákazníka aj jeho výrobu a komplexný servis.

Spoločnosť ETS spol. s .r.o. spolupracuje so špičkovými odborníkmi v oblastiach softvérového inžinierstva, hardvérového a mechanického dizajnu.

Väčšie výrobné objednávky sú realizované outsourcingom v spolupráci s renomovanými slovenskými dodávateľmi hardvérových komponentov a iných elektronických a mechanických podskupín.